• referanslarımız
  • referanslarımız
  • referanslarımız
  • referanslarımız

Gümrükleme ve Lojistik Hizmetleri

E-mail Print PDF

 

Uzman kadromuz ve teknolojik alt yapımız ile gümrükleme sürecinde müşterilerimizin isteklerini en iyi şekilde analiz ederek zaman ve maliyet açısından avantajlı tedarik çözümleri öneriyoruz.


İthalat Gümrükleme

İthalat Gümrükleme İşlemi,

Global TSE Listesinin Çıkartılması,

GTİP Belirleme,

İş ve İşçi Sağlığı Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Takibi,

Petrol İşleri Belgesi Takibi ve Temini,

Dahilde İşleme Belgesi Takibi,

Mahrecine İade İşlemleri,

Geçici Giriş İşlemleri,

İhracat Gümrükleme


İhracat Gümrükleme,

Teyit Nüsha Takibi,

İhracat Birlik Tescili,

Dahilde İşleme İzin Belgesi Takibi,

Konsinye İhracatların İhracatçı Birliklerinden Takibi


Lojistik

Beklenti ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda belirlediğiniz noktalar arasında yapılacak taşımacılığın sistematik bir şekilde uygulanmasını ve yönetimini içeren bütünleşik tedarik çözümü sunuyoruz.


İthalat Lojistik

Satın alma siparişi ile başlayan süreç hammadde, malzeme ve ürünlerin tüketim noktasına ulaştırılması ile biter.

Sipariş temin takibi,

Yükleme organizasyonu,

Nakliye sigortalarının takibi,

Fiktif mesai ücretlerinin takibi,

Teminat mektuplarının takibi,

Depolama koşullarının belirlenmesi,

Banka işlemleri,

Fiili ithalat işlemleri,

Dağıtım organizasyonu,

Raporlama,

 

 

 


Neredeyim Hizmetlerimiz Gümrükleme ve Lojistik